Oferuję moim klientom kompleksowe usługi w zakresie komunikacji językowej. Moje kompetencje językowe i merytoryczne wykorzystuję wykonując tłumaczenia pisemne i ustne oraz korekty tekstów. Z pasją nauczam języka niemieckiego i polskiego.

Tłumaczenia pisemne


Tłumaczenie to znacznie więcej niż czysty przekład danego tekstu na inny język. Dobry tłumacz nie dysponuje jedynie znakomitą znajomością języka wyjściowego i docelowego, lecz także obszerną wiedzą na temat kulturowej, społecznej, historycznej i geograficznej specyfiki obu języków. Równie nieodzowne są kompetencje fachowe, jak i umiejętność poszukiwania i zdobywania informacji oraz kreatywne i nienaganne stylistycznie posługiwanie się obu językami. Tylko w ten sposób można zapewnić, że tłumaczenie będzie tak samo oddziaływało na odbiorcę jak tekst oryginalny.

Tłumaczę z języka niemieckiego na polski i z języka polskiego na niemiecki

  • wszelkiego rodzaju teksty o charakterze ogólnojęzykowym,
  • teksty prawne jak np. wyroki, akty oskarżenia, wyroki nakazowe, protokoły przesłuchań, wyciągi z rejestrów, postanowienia sądowe, zaświadczenia urzędowe, różnego rodzaju umowy, statuty, ogólne warunki handlowe itp.
  • teksty techniczne jak np. instrukcje obsługi, opisy produktów, ekspertyzy itp.
  • teksty medyczne jak np. karty leczenia (szpitalnego), strony internetowe itp.
  • teksty z dziedziny humanistyki.
  • teksty dla firm jak np. strony internetowe, ulotki, broszury, katalogi itp.
  • artykuły prasowe itd.

Do moich klientów należą osoby prywatne oraz firmy z przeróżnych branż m.in. certyfikacja, logistyka, cła, rekreacja i turystyka, artykuły sportowe, rolnictwo, działalność wydawnicza, stowarzyszenia edukacyjne, ośrodki zajmujące się pomocą dzieciom i młodzieży.

Do przedłożenia w urzędzie potrzebują Państwo tłumaczenia przysięgłe, tzn. takie, w których poprawność i kompletność przetłumaczonego dokumentu jest oficjalnie poświadczona. Jako tłumaczka przysięgła języka polskiego dla berlińskich sądów i notariuszy jestem uprawniona do sporządzania takich tłumaczeń. Do dokumentów, których tłumaczenia z reguły muszą być poświadczone, należą m.in. świadectwa, certyfikaty, dyplomy, akty stanu cywilnego, dokumenty tożsamości, prawa jazdy, zaświadczenia o niekaralności, zaświadczenia urzędu skarbowego, pełnomocnictwa, postanowienia sądowe, wyroki, wyciągi z rejestrów itd.

Powierzone mi zlecenia wykonuję niezawodnie, kompetentnie, terminowo i oczywiście zachowując ścisłą poufność. Wszystkie tłumaczenia sporządzane na język niemiecki są poddawane korekcie przez korektora, którego językiem ojczystym jest niemiecki.

Dzięki współpracy z innymi tłumaczami jestem w stanie realizować również duże projekty tłumaczeniowe. Jeśli z jakichś powodów nie będę mogła sama podjąć się tłumaczenia, chętnie polecę Państwu kompetentnych tłumaczy z danej dziedziny.

Tłumaczenia ustne


Tłumacze ustni spełniają rolę pośredników i zapewniają prawidłową komunikację pomiędzy osobami mówiącymi w różnych językach. Niezależnie od tego, czy życzą sobie Państwo obecności tłumacza na ślubie, podczas wizyty u lekarza lub w urzędzie, czy też potrzebują tłumacza na spotkanie biznesowe, negocjacje, oprowadzanie po firmie, szkolenie, warsztaty, imprezę kulturalną czy targi – zadbam o to, żeby Państwo wszystko zrozumieli i byli właściwie zrozumiani przez innych.

W ramach tłumaczeń ustnych oferuję Państwu następujące usługi:

  • tłumaczenia konsekutywne
  • tłumaczenia towarzyszące
  • tłumaczenia szeptane

Jeśli poszukują Państwo tłumacza symultanicznego, chętnie polecę kompetentnych tłumaczy.

Korekta i lektorat


Lektorat daje Państwa tłumaczeniom przysłowiową kropkę nad „i”, ten ostatni perfekcyjny szlif. Teksty są sprawdzane i poprawiane nie tylko pod względem poprawności gramatycznej, ortograficznej i interpunkcyjnej, ale również udoskonalane w odniesieniu do stylu i właściwego doboru wyrażeń. Uwagę zwraca się na dokładność tłumaczenia jak i na stosowanie jednolitej terminologii. W ten sposób uzyskują Państwo teksty najwyższej jakości.

Lekcje języka polskiego i niemieckiego


Język jest kluczem do świata i narzędziem komunikacji.

Niezależnie od tego, czy ze względów osobistych czy zawodowych chcą się Państwo nauczyć niemieckiego lub polskiego od podstaw lub też poszerzyć wcześniej zdobyte umiejętności, albo muszą się Państwo przygotować na egzamin językowy, albo Państwa dziecko potrzebuje korepetycji: zarówno dla początkujących jak i dla zaawansowanych oferuję dla obu języków lekcje dostosowane do Państwa życzeń i założeń założonych celów. To Państwo decydują o tym, kiedy i jak intensywnie chcą się Państwo uczyć.

Oprócz lekcji indywidualnych i lekcji w małych grupach (maksymalnie 3 osoby) dla klientów indywidualnych oferuję również kursy językowe dla przedsiębiorców, podczas których uczestnicy zdobywają nie tylko ogólne umiejętności językowe, lecz uczą się również słownictwa specjalistycznego potrzebnego w ich pracy zawodowej.

Lekcje mogą się oczywiście odbywać w Państwa biurze lub pomieszczeniach firmowych.